مطالعات اسلامی, سال (2001-1)

عنوان : ( کثرتگرایی دینی در بوته نقد )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کثرتگرایی و لوازم منطقی آن مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, کثرتگرایی, صدق, معرفت, نسبیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006294,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {کثرتگرایی دینی در بوته نقد},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2001},
month = {January},
issn = {1010-4992},
keywords = {کثرتگرایی- صدق- معرفت- نسبیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کثرتگرایی دینی در بوته نقد
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2001

[Download]