نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2006-11-15

عنوان : ( تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج، )

نویسندگان: سیدعبدالکریم سجادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل موثر

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006301,
author = {سجادی, سیدعبدالکریم},
title = {تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج،},
booktitle = {نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2006},
location = {شیراز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین سیکل عملیات حرارتی بهینه جهت بهبود خواص مکانیکی و افزایش طول عمر قالبهای فورج،
%A سجادی, سیدعبدالکریم
%J نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2006

[Download]