تحقیقات روابط عمومی, شماره (36), سال (2007-5) , صفحات (31-33)

عنوان : ( نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی، )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دنیای امروز دنیای ارتباطات است . بطوریکه در هر ثانیه میلیون ها واحد اطلاعاتی در سطح جهان رد و بدل می شود . از زمانی که تحولات زندگی بشر سرعت گرفت ، نیاز به اطلاعات و ارتباطات هر روز افزایش یافته است . بنابراین امروزه داشتن اطلاعات موثق، دقیق، و به موقع با توجه به هدف و ساختار سازمان ها ، بزرگترین سرمایه ی یک سازمان به حساب می آید و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دوسویه ی درون و برون سازمانی، انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد . به همین دلیل لزوم وجود روابط عمومی مؤثر و فعال، امروزه در سازمان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است . از آنجائیکه روابط عمومی پل ارتباطی سازمان و مخاطبان است، در این جاده دو طرفه روابط عمومی قادر است سازمان، سیاست ها، برنامه ها و عملکردها ی خود را به مخاطبان و از آنطرف نیازها، خواست ها، دیدگاهها و نظرات مخاطبان را به سازمان منتقل نماید . در نتیجه روابط عمومی می تواند در ایجاد ارتباط دو سویه به منظور ارتقای وضع موجود به موقعیت مطلوب و ایده آل نقش مؤثر و کارآمدی داشته باشد .

کلمات کلیدی

, روابط عمومی سازمانی, فرایند مدیریت راهبردی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006305,
author = {رحیم نیا , فریبرز},
title = {نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی،},
journal = {تحقیقات روابط عمومی},
year = {2007},
number = {36},
month = {May},
issn = {3704-1561},
pages = {31--33},
numpages = {2},
keywords = {روابط عمومی سازمانی، فرایند مدیریت راهبردی،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش روابط عمومی سازمانی در فرایند مدیریت راهبردی،
%A رحیم نیا , فریبرز
%J تحقیقات روابط عمومی
%@ 3704-1561
%D 2007

[Download]