سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2002-10-29

عنوان : ( بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد )

نویسندگان: غلامرضا رزمی , برونو گوتشتاین , سیدابوالقاسم نقیبی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه برای اولین بار با روش الیزا میزان آلودکی نئوسپورایی در گاو های شیری تعیین شد

در این مطالعه برای اولین بار با روش الیزا میزان آلودکی نئوسپورایی در گاو های شیری تعیین شد

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006315,
author = {رزمی, غلامرضا and برونو گوتشتاین and نقیبی, سیدابوالقاسم},
title = {بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد},
booktitle = {سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2002},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی نئوسپورایی در تعدادی از گاوهای نژاد هلشتاین در شهرستان مشهد
%A رزمی, غلامرضا
%A برونو گوتشتاین
%A نقیبی, سیدابوالقاسم
%J سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2002

[Download]