چهارمین همایش انگل شناسی و بیاریهای انگلی ایران , 2003-10-13

عنوان : ( روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش )

نویسندگان: حسن برجی , غلامرضا رزمی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر داروها انگلی روی لارو انگلی مورد بررسی قار گرفت

تاثیر داروها انگلی روی لارو انگلی مورد بررسی قار گرفت

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006321,
author = {برجی, حسن and رزمی, غلامرضا},
title = {روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش},
booktitle = {چهارمین همایش انگل شناسی و بیاریهای انگلی ایران},
year = {2003},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش آزمایشگاهی ایجاد لارو برای شناسایی مقاومت دارویی در نماتودهای دستگاه گوارش
%A برجی, حسن
%A رزمی, غلامرضا
%J چهارمین همایش انگل شناسی و بیاریهای انگلی ایران
%D 2003

[Download]