مدیریت بازرگانی, شماره (24), سال (1994-6) , صفحات (79-83)

عنوان : ( بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران )

نویسندگان: محمود فیروزیان , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران

کلمات کلیدی

, مشکلات صنایع روستایی, توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006324,
author = {محمود فیروزیان and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران},
journal = {مدیریت بازرگانی},
year = {1994},
number = {24},
month = {June},
issn = {2008-5907},
pages = {79--83},
numpages = {4},
keywords = {مشکلات صنایع روستایی، توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مشکلات توسعه و گسترش صنایع روستایی در ایران
%A محمود فیروزیان
%A رحیم نیا , فریبرز
%J مدیریت بازرگانی
%@ 2008-5907
%D 1994

[Download]