یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2006-12-18

عنوان : ( بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی )

نویسندگان: مهدی پورافشاری چنار , محمد سلطانیه , Takeshi Matsuura , Abdolreza Tabe-Mohammadi ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، آزمایشات جداسازی دی اکسیدکربن از متان توسط غشاهای الیاف توخالی از جنس پلی فنیلن اکسید و پلی ایمید از نوع کاردو انجام شد. بر مبنای داده های حاصل از این آزمایشات، محاسبات تراوش پذیری اجزاء با استفاده از روش حل دقیق، حل معادلات دیفرانسیل انتقال در مدلسازی مدول با در نظر گرفتن الگوهای جریانی عرضی انجام گرفت. همچنین جهت بررسی اثرات پلاریزاسیون غلظتی، غیرایده آلی فاز گاز، افت فشار داخل الیاف و اثرات کالیبراسیون دستگاه ها بر نتایج، محاسبات با در نظر گرفتن تک تک عوامل فوق تکرار شدند. از مقایسه نتایج مشاهده شد که در نظر گرفتن تک تک عوامل فوق باعث حصول تراوش پذیری های بالاتر، نسبت به حالتی که از این عوامل صرفنظر می شود، شده اند. همچنین مشاهده شد که علیرغم اینکه فشار در این سری آزمایشات چندان بالا نبوده (psig (۱۰۰ ، ولی غیرایده آلی فاز گاز تاثیر قابل ملاحظه ای را بر نتایج محاسبات داشته است.

کلمات کلیدی

, جداسازی گاز , مدلسازی , غیرایده آلی فاز گاز , افت فشار , پلاریزاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006339,
author = {پورافشاری چنار, مهدی and محمد سلطانیه and Takeshi Matsuura and Abdolreza Tabe-Mohammadi},
title = {بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {جداسازی گاز - مدلسازی - غیرایده آلی فاز گاز - افت فشار - پلاریزاسیون غلظتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات غیرایده‌آلی فاز گاز، افت فشار، پلاریزاسیون غلظت و کالیبراسیون دستگاه‌ها بر نتایج تراوش‌پذیری حاصل از مدول‌های الیاف توخالی در مقیاس آزمایشگاهی به کمک مدلسازی
%A پورافشاری چنار, مهدی
%A محمد سلطانیه
%A Takeshi Matsuura
%A Abdolreza Tabe-Mohammadi
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2006

[Download]