دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-28

عنوان : ( ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور )

نویسندگان: مهدی نصیری محلاتی , لیلا تبریزی راینی , الهام عزیزی , محسن جهان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تنوع گونه‌ای ، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور، مطالعه‌ای با استفاده از داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های گزارش نهایی طرح مبارزه با علفهای هرز مزارع گندم و چغندرقند استانهای مختلف کشور و نیز آمار و اطلاعات منتشر شده سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی انجام شد. نتایج نشان داد که گونه‌های علفهای هرز موجود در مزارع گندم و چغندرقند استانهای مختلف کشور به ترتیب 72 و 52 گونه می‌باشند. در مزارع گندم، دو خانواده گندمیان و کاسنی به ترتیب متنوع ترین خانواده علفهای هرز تک لپه و دو لپه بودند. متنوع ترین خانواده علفهای هرز دولپه و تک لپه در مزارع چغندرقند، به ترتیب خانواده شب بوئیان و گندمیان بودند. از نظر گروه‌های کارکردی علفهای هرز در مزارع گندم، در سطح تشابه 75 درصد، استانهای کشور در سه کلاستر مجزا قرار گرفتند. در بین کلیه استانهای کشور، استان تهران و آذربایجان شرقی بالاترین درصد تشابه (71 درصد) را از نظرتنوع گونه‌ای علفهای هرز مزارع گندم دارا بودند. از نظر گروه‌های کارکردی علفهای هرز در مزارع چغندرقند نیز استانهای کشور در سطح تشابه 75 درصد در سه کلاستر مجزا قرار گرفتند. در بین استانهای کشور، از نظر تنوع گونه‌ای علفهای هرز مزارع چغندرقند، استانهای همدان و کهکیلویه و بویراحمد، بالاترین درصد تشابه (71 درصد) را نشان دادند و کمترین درصد تشابه بین استانهای ایلام- اردبیل و خوزستان- اردبیل مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, تنوع گونه ای, تنوع کارکردی, علفهای هرز, گندم, چغندرقند, شاخص
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006367,
author = {نصیری محلاتی, مهدی and تبریزی راینی, لیلا and عزیزی, الهام and جهان, محسن},
title = {ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تنوع گونه ای، تنوع کارکردی، علفهای هرز، گندم، چغندرقند، شاخص تشابه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع چغتدر قند استانهای مختلف کشور
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A تبریزی راینی, لیلا
%A عزیزی, الهام
%A جهان, محسن
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]