سومین کنگره علوم دامی ایران , 2008-10-15

عنوان : ( اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی )

نویسندگان: ابوالقاسم گلیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی

کلمات کلیدی

, اثر دسترسی آزاد گندم کامل, سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006371,
author = {گلیان, ابوالقاسم},
title = {اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر دسترسی آزاد گندم کامل، سطح گندم جیره و مکمل آنزیمی روی عملکرد جوجه گوشتی
%A گلیان, ابوالقاسم
%J سومین کنگره علوم دامی ایران
%D 2008

[Download]