پژوهشهای زراعی ایران, سال (2007-7)

عنوان : ( مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی )

نویسندگان: الیاس سلطانی , فرخ رحیم زاده خویی , علیرضا کوچکی , عزیز جوانشیر , افشین سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

Test

کلمات کلیدی

Test
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006420,
author = {الیاس سلطانی and فرخ رحیم زاده خویی and کوچکی, علیرضا and عزیز جوانشیر and افشین سلطانی},
title = {مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2008-1472},
keywords = {Test},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی
%A الیاس سلطانی
%A فرخ رحیم زاده خویی
%A کوچکی, علیرضا
%A عزیز جوانشیر
%A افشین سلطانی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2007

[Download]