علوم اجتماعی, سال (2007-7)

عنوان : ( تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت )

نویسندگان: حسین بهروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت

کلمات کلیدی

تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006447,
author = {بهروان, حسین},
title = {تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2007},
month = {July},
issn = {2008-1383},
keywords = {تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گفتمان عینی وذهنی در استفاده از اینترنت
%A بهروان, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2007

[Download]