علوم اجتماعی, دوره (4), شماره (1), سال (2007-7) , صفحات (79-97)

عنوان : ( بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن )

نویسندگان: اعظم علیزاده , حسین بهروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقاله به بررسی میزان وعوامل موثر بر فردگرائی دانشجویان پرداخته است

کلمات کلیدی

فردگرائی دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006448,
author = {علیزاده, اعظم and بهروان, حسین},
title = {بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2007},
volume = {4},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-1383},
pages = {79--97},
numpages = {18},
keywords = {فردگرائی دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی فردگرائی دانشجویان دانشگاه فردوسی وعوامل موثر برآن
%A علیزاده, اعظم
%A بهروان, حسین
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2007

[Download]