همایش نگاه جامعه شناختی به مسائل توسعه وفرهنگ با تاکید بر مسائل استان خراسان , 2006-06-12

عنوان : ( بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد )

نویسندگان: حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسعه وفرهنگ

کلمات کلیدی

توسعه وفرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006450,
author = {بهروان, حسین},
title = {بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد},
booktitle = {همایش نگاه جامعه شناختی به مسائل توسعه وفرهنگ با تاکید بر مسائل استان خراسان},
year = {2006},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توسعه وفرهنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آموزش بانوان در ارتقای فرهنگ بهینه برق خانگی در مشهد
%A بهروان, حسین
%J همایش نگاه جامعه شناختی به مسائل توسعه وفرهنگ با تاکید بر مسائل استان خراسان
%D 2006

[Download]