آموزش ویادگیری غیر رسمی , 2008-04-30

عنوان : ( نقش آموزش وتعامل اجتماعی با بانوان در ارتقای فرهنگ مصرف برق خانگی )

نویسندگان: حسین بهروان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزش وتعامل اجتماعی

کلمات کلیدی

آموزش وتعامل اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006453,
author = {بهروان, حسین},
title = {نقش آموزش وتعامل اجتماعی با بانوان در ارتقای فرهنگ مصرف برق خانگی},
booktitle = {آموزش ویادگیری غیر رسمی},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش وتعامل اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آموزش وتعامل اجتماعی با بانوان در ارتقای فرهنگ مصرف برق خانگی
%A بهروان, حسین
%J آموزش ویادگیری غیر رسمی
%D 2008

[Download]