کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی , 2009-01-21

عنوان : ( نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , سید مسلم علوی , مهدی نجفی سیاهرودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده افزایش رقابت در بازار های مبتنی بر رقابت کامل و تبع آن همگرایی و تقریب کیفیت محصولات مشابه در این گونه بازار ها به تشویق ذهنی مدیران بازاریابی در فروش کالاهای سازمان متبوع خود افزوده است به نظر می رسد با فرض برابری کیفیت ماهوی کالا آن چه که بیش از هر چیز دیگری احتمال رویداد خرید را افزایش می دهد سیمای کالا و یا به عبارتی شکل و نحوه بسته بندی کالا می باشد

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: مدیریت بسته بندی, نگاه سیستمی, اصول بازاریابی , بسته بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006468,
author = {رحیم نیا , فریبرز and سید مسلم علوی and مهدی نجفی سیاهرودی},
title = {نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: مدیریت بسته بندی، نگاه سیستمی، اصول بازاریابی ، بسته بندی هوشمند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرش سیستماتیک در مدیریت بسته بندی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A سید مسلم علوی
%A مهدی نجفی سیاهرودی
%J کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
%D 2009

[Download]