مطالعات اسلامی, سال (2003-3)

عنوان : ( بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی ,

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ختم ولایت ، یکی از مسایل مهم عرفان است که بسیاری از عرفان بزرگ، جنبه های مختلف آن را مورد بحث قرار داده اند. سیدحیدر آملی، از عارفان بزرگی است که نه تنها به دقت این مساله را به بحث گذاشته است بلکه بر خلاف دیگران که سعی در توجیه سخنان عارف نامدار، ابن عربی، داشته اند، به صراحت با او به مخالفت برخاسته و با توجه به دلایل عقلی، نقلی و کشفی، نظر وی را مبنی بر این که حضرت عیسی (ع) خاتم ولایت مطلقه است، رد می کند و ختم ولایت مطلقه را ویژه حضرت امیرمؤمنان (ع) و ختم ولایت مقیده را ویژه حضرت مهدی (عج) می داند

کلمات کلیدی

, ولایت مطلقه, ولایت مقیده, ختم ولایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006480,
author = {حسینی, سیدمرتضی},
title = {بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2003},
month = {March},
issn = {1010-4992},
keywords = {ولایت مطلقه- ولایت مقیده- ختم ولایت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی ختم ولایت از دیدگاه ابن عربی و سید حیدر آملی
%A حسینی, سیدمرتضی
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2003

[Download]