مطالعات اسلامی, سال (1997-7) , صفحات (213-234)

عنوان : ( بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم )

نویسندگان: محمدسعید عبدخدائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهداشت روانی در قرآن

کلمات کلیدی

, بهداشت روانی , قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006500,
author = {عبدخدائی, محمدسعید},
title = {بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {1997},
month = {July},
issn = {1010-4992},
pages = {213--234},
numpages = {21},
keywords = {بهداشت روانی - قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بنیادهای بهداشت روانی در رهنمودهای قرآن کزیم
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 1997

[Download]