سومین کنگره علوم دامی کشور , 2008-10-15

عنوان : ( اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و )

نویسندگان: محمد حسین پالیزدار , هحمد افضل زاده , امیر نیاسری , محسن دانش مسگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات افزایش انرژی از طریق تغذیه مکمل چربی در دوره انتقالی گاوهای شیری پر تولید بر غلظت اسیدهای چرب غیراستریفیه، گلوکز و لپتین با استفاده از 15 راس گاو شکم 3 ، از 4 هفته قبل از زایش تا روز 30 شیردهی بررسی شد. گاوها پیش از زایش با 3 1 مگاکالری در کیلوگرم انرژی خالص شیردهی) تغذیه شدند. بعد / 1) و پر انرژی ( 74 / 1)، متوسط انرژی ( 68 / جیره کم انرژی ( 61 از زایش تمامی گاوها از جیره دوره شیردهی تا روز 30 شیردهی تغذیه شدند. پیش از زایش، جیره های دارای غلظت بالاتر انرژی، غلظت لپتین کمتری داشتند. نتایج نشان داد افزایش انرژی جیره ها از طریق مکمل چربی در دوره انتقالی بر غلظت اسیدهای چرب غیر استریفیه و گلوکز تاثیری نداشت، اما بر غلظت لپتین موثر بود.

کلمات کلیدی

, چربی, دوره انتقالی, لپتین, گاوشیری پرتولید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006548,
author = {محمد حسین پالیزدار and هحمد افضل زاده and امیر نیاسری and دانش مسگران, محسن},
title = {اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و},
booktitle = {سومین کنگره علوم دامی کشور},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {چربی، دوره انتقالی، لپتین، گاوشیری پرتولید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تغذیه مکمل چربی در جیره انتقالی گاوهای شیری هلشتاین بر غلظت پلاسمایی لپتین، گلوکز و
%A محمد حسین پالیزدار
%A هحمد افضل زاده
%A امیر نیاسری
%A دانش مسگران, محسن
%J سومین کنگره علوم دامی کشور
%D 2008

[Download]