پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران , 2008-02-12

عنوان : ( بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد )

نویسندگان: الهام السادات مقدس , وحید نجار نژاد مشهدی , غلامرضا رزمی , حسن برجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترپانوزومیازیس یکی از بیماریهای انگلی مهم بوده و مهمترین و گسترده ترین بیماری در شتران یک کوهانه و دوکوهانه محسوب می شود.در این مطالعه تعداد100نمونه خون هپارینه شتر به طور تصادفی در طی 5هفته از شتران کشتار شده در کشتارگاه صنعتی مشهد اخذ شد.نمونه ها بلافاصله پس از اخذ به آزمایشگاه انگل شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد ارسال شد.بعد از ساتریوفوز نمونه های خون در لوله های میکروهماتوکریت و تهیه گسترش خونی از لایه بافی کوت طی رنگ آمیزی گیمسا رنگ آمیزی شدند.نتایج به دست آمده نشان داد که 6نمونه (6درصد)به ترپانوزوما اوانسی آلوده می باشند.از آنجایی که کنترل ناقلین بیماری دشوار است پیشگیری از تریپانوزوما اوانسی در شتر کاملا به درمان دارویی وابسته است.لذا با تعیین میزان آلودگی در منطقه می توان به موقع از شیوع بیماری و خسارات اقتصادی ناشی از ان جلوگیری نمود

کلمات کلیدی

, شتر, تریپانوزوما اوانسی, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006596,
author = {مقدس, الهام السادات and نجار نژاد مشهدی, وحید and رزمی, غلامرضا and برجی, حسن},
title = {بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد},
booktitle = {پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {شتر-تریپانوزوما اوانسی-مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در شترهای ارجاعی به کشتارگاه مشهد
%A مقدس, الهام السادات
%A نجار نژاد مشهدی, وحید
%A رزمی, غلامرضا
%A برجی, حسن
%J پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران
%D 2008

[Download]