دومین همایش گروه زبانشناسی , 2005-02-15

عنوان : ( ترجمه ماشینی )

نویسندگان: علی پیروی , نادر جهانگیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لزوم ترجمه از زبانی دیگر جهت انتقال افکار و اندیشه ها و آشنایی با دستاوردهای علمی در سطح بین المللی امری اجتناب ناپذیر شده است به ویژه با حجم عظیم دانش و اطلاعات بشری ضرورت برگرداندن سریع آنها از زبانی به زبان دیگر نیاز به یک سیستم هوشمند ماشینی که بتواند در کمترین زمان نزدیکترین برگردان را انجام دهد به صورت درخواستی جهانی در آمده است. ترجمه ماشینی به فرایند ترجمه خودکار از یک زبان به زبان دیگر گفته می شود. در این راستا فرایند ترجمه ماشینی در جستجوی شناخت و درک ماهیت زبان و الگوریتم های رایانه ای, بررسی تعامل میان انسان و رایانه و پردازش اطلاعات بوده است و اموری مانند فرایند پیچیده داده پردازی, تجزیه و تحلیل منطقی, پردازش و آرایش نمادهای زبانی, تقطیع زنجیره گفتار یا متن, بازشناسی واحدهای تقطیع شده, تعیین گروهها و مقوله آنها, تفکیک آواها, ذخیره سازی, سازمان دهی داده ها و مانند اینها مورد توجه قرار می گیرد. علت‌ اقبال‌ از توسعه ماشینهای ترجمه این‌‌ است‌ که‌ دستیابی‌ به‌ سیستم های ‌ترجمه‌ ماشینی‌‌ می‌تواند زمینه‌ساز رشد علمی‌ و توسعه‌ باشد و در دیگر عرصه‌های ‌مورد نیاز جوامع‌ امروزی‌ نیز می تواند تحولات شگرفی‌ پدید آورد. ظهور اینترنت‌ و ضرورت‌ حضور و وجود سیستم‌ ترجمه‌ ماشینی‌ در کنار آن باعث‌ شده‌ است‌ که‌ تلاشهای‌ چند جانبه‌ تحقیقاتی‌ دراین‌ زمینه‌ گسترده‌تر و حجم‌ سرمایه‌گذاریها در این‌ عرصه‌ مضاعف‌ گردد. گرچه در گذشته تلاشها عمدتا\" در زمینه‌ ابداع‌ ترجمه‌ ماشینی ‌دوزبانه صورت‌ می‌گرفت‌، در حال‌حاضر گرایش‌ها به‌ سیستم‌های‌ چندزبانه معطوف شده‌ است‌.

کلمات کلیدی

, ماشین ترجمه, سِستم هوشمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006623,
author = {پیروی, علی and جهانگیری, نادر},
title = {ترجمه ماشینی},
booktitle = {دومین همایش گروه زبانشناسی},
year = {2005},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ماشین ترجمه; سِستم هوشمند ماشینی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ترجمه ماشینی
%A پیروی, علی
%A جهانگیری, نادر
%J دومین همایش گروه زبانشناسی
%D 2005

[Download]