پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب )

نویسندگان: مهدی خجسته پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرمای زیاد اثر منفی روی رشد مرغ های گوشتی و تخمگذاری مرغ های تخمی دارد. در برخی از شرایط آب و هوائی، با افزایش دبی هوای تهویه یا افزایش سرعت تهویه هوا می توان از افزایش دما در داخل سالن مرغداری جلوگیری نمود. وقتی این روش ها مؤثر نباشند، باید شیوه های دیگری بکار گرفته شود. تا کنون، کولرهای تبخیری وسایل مناسبی برای کاهش دما شناخته شده اند. در صورتی که هوای بیرون از حد معینی تجاوز نماید این وسایل نیز کارآیی خود را از دست می دهند. در این مقاله، روش ارزان و ساده ای برای خنک کاری هوای بیرون قبل از ورود به سالن توضیح داده شده و راندمان کولر های تبخیری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این طریقه از مبدل های حرارتی، که توسط آب چاه کار می کند، استفاده گردیده است.

کلمات کلیدی

, سرمایش تبخیری, کولرهای پوشال دار, سرمایش مرغداری ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006641,
author = {خجسته پور, مهدی},
title = {افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سرمایش تبخیری، کولرهای پوشال دار، سرمایش مرغداری ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش راندمان سرمایش هوا در مرغداری ها با سرمایش مرکب
%A خجسته پور, مهدی
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]