پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون , 2008-08-27

عنوان : ( تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی )

نویسندگان: محمدحسین آق خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد بی رویه جمعیت جهان و نیاز روزافزون این جمعیت برای تامین غذا بسیاری از دولتمردان و سیاستگزاران را وادار نموده است تا به مقوله کشاورزی به عنوان تامین کننده نیازهای غذایی بشر نگرشی متفاوت داشته باشند. کشاورزی دقیق یکی از مقوله هایی است که امروزه با توجه به این نیاز بخش عمده ای از مطالعات در زمینه کشاورزی را به خود اختصاص داده است. در این خصوص داشتن اطلاعات کافی از تمامی ارکان و عملیات و همچنین میزان دقیق نهاده ها و محصول می تواند بر روی عملکرد تولید در واحد سطح کمک نماید. یکی از عواملی که بر روی عملکرد تاثیر مستقیم می گذارد ضایعات در هنگام برداشت است. هنوز مطالعات مبسوطی به منظور تخمین دقیق میزان ضایعات و پیشنهاد روابطی بدین منظور صورت نگرفته است. در این مقاله میزان ضایعات از دو نوع کمباین معمولی و اصلاح شده برای محصول گندم دیم در چهار مزرعه در استان فارس بررسی گردید سپس روابطی با نگرشی بر نظریه هندسه فرکتالی برای تخمین میزان ضایعات تیغه برش پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی

, ضایعات تیغه برش, کمباین, هندسه فرکتالی, کشاورزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006645,
author = {آق خانی, محمدحسین},
title = {تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی},
booktitle = {پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ضایعات تیغه برش، کمباین، هندسه فرکتالی، کشاورزی دقیق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین میزان ضایعات تیغه برش کمباین با نظریه هندسه فرکتالی
%A آق خانی, محمدحسین
%J پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
%D 2008

[Download]