بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک

کلمات کلیدی

, پیش بینی بار, شبکه های عصبی, جریمه آزمون موفق مصرف, الگوریتم ژنتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006650,
author = {محمدیان روشن, یاسر and رئوف شیبانی, هانی and کریم پور, علی},
title = {طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {پیش بینی بار، شبکه های عصبی، جریمه آزمون موفق مصرف، الگوریتم ژنتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی یک آلگوریتم کاربردی پیش بینی بار به کمک شبکه های عصبی با هدف کاهش جریمه پرداختی خریداران بازار برق با استفاده از آلگوریتم ژنتیک
%A محمدیان روشن, یاسر
%A رئوف شیبانی, هانی
%A کریم پور, علی
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]