بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق , 2008-11-30

عنوان : ( طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع )

نویسندگان: یاسر محمدیان روشن , هانی رئوف شیبانی , جعفر عبادی , علی کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع

کلمات کلیدی

, بهای قدرت درخواستی, بهای انرژی مصرفی, قانون استقلال شرکتهای توزیع, تعرفه انرژی مصرفی, بازار برق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006651,
author = {محمدیان روشن, یاسر and رئوف شیبانی, هانی and عبادی, جعفر and کریم پور, علی},
title = {طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع},
booktitle = {بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بهای قدرت درخواستی، بهای انرژی مصرفی، قانون استقلال شرکتهای توزیع، تعرفه انرژی مصرفی، بازار برق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی نرم افزار تعیین قیمت انرژی مصرفی انواع مشترکین با توجه به استقلال شرکتهای توزیع
%A محمدیان روشن, یاسر
%A رئوف شیبانی, هانی
%A عبادی, جعفر
%A کریم پور, علی
%J بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
%D 2008

[Download]