گیاهان دارویی , 2007-10-24

عنوان : ( اثرات کاربرد کودهای بیولوژیکی میتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه )

نویسندگان: سرور خرم دل , علیرضا کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

t

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006658,
author = {خرم دل, سرور and کوچکی, علیرضا},
title = {اثرات کاربرد کودهای بیولوژیکی میتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه},
booktitle = {گیاهان دارویی},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {t},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات کاربرد کودهای بیولوژیکی میتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه
%A خرم دل, سرور
%A کوچکی, علیرضا
%J گیاهان دارویی
%D 2007

[Download]