گیاهان دارویی , 2008-10-23

عنوان : ( ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه )

نویسندگان: علیرضا کوچکی , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه

کلمات کلیدی

ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006659,
author = {کوچکی, علیرضا and خرم دل, سرور},
title = {ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه},
booktitle = {گیاهان دارویی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه
%A کوچکی, علیرضا
%A خرم دل, سرور
%J گیاهان دارویی
%D 2008

[Download]