همایش ملی مدیریت و توسعه پایدار در ایران , 2008-12-23

عنوان : ( بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه )

نویسندگان: جبار فلاحی , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006660,
author = {فلاحی, جبار and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه},
booktitle = {همایش ملی مدیریت و توسعه پایدار در ایران},
year = {2008},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه
%A فلاحی, جبار
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J همایش ملی مدیریت و توسعه پایدار در ایران
%D 2008

[Download]