دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی , 2007-10-17

عنوان : ( مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده )

نویسندگان: الیاس سلطانی , فرخ رحیم زاده خویی , علیرضا کوچکی , عزیز جوانشیر , افشین سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

t

کلمات کلیدی

t
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006663,
author = {الیاس سلطانی and فرخ رحیم زاده خویی and کوچکی, علیرضا and عزیز جوانشیر and افشین سلطانی},
title = {مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده},
booktitle = {دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی},
year = {2007},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {t},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده
%A الیاس سلطانی
%A فرخ رحیم زاده خویی
%A کوچکی, علیرضا
%A عزیز جوانشیر
%A افشین سلطانی
%J دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی
%D 2007

[Download]