دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( تاثیر شرایط الکترولیز بر راندمان جریان و مورفولوژی پودر روی جهت باتری روی- اکسید نقره )

نویسندگان: بهرام شریفی , میلاد مجتهدی , مسعود گودرزی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پودر روی الکترولیتی از طریق الکترولیز محلول قلیایی زینکات تولید شد. تاثیر چگالی جریان، غلظت زینکات و غلظت الکترولیت KOH بر مورفولوژی پودر روی بدست آمده بررسی شد. شرایط آزمایش عبارت بودند از چگالی های جریان 500، 1500، 2500 و A/m2 3500، غلظت های الکترولیت 7 ، 9 و 11 مولار و غلظت های زینکات 5/0 ، 8/0 و 1/1 مولار. وزن پودر بدست آمده و راندمان جریان الکترولیز در شرایط مختلف محاسبه شد. سپس سطح موثر نمونه های پودر روی به وسیله BET با جذب سطحی گاز نیتروژن در یک لایه تک اتمی اندازه گیری شد و تحلیل نتایج انجام گرفت.

کلمات کلیدی

, الکترولیز, باطری, پودر روی, مورفولوژی, سطح موثر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006688,
author = {بهرام شریفی and میلاد مجتهدی and مسعود گودرزی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تاثیر شرایط الکترولیز بر راندمان جریان و مورفولوژی پودر روی جهت باتری روی- اکسید نقره},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {الکترولیز، باطری، پودر روی، مورفولوژی، سطح موثر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر شرایط الکترولیز بر راندمان جریان و مورفولوژی پودر روی جهت باتری روی- اکسید نقره
%A بهرام شریفی
%A میلاد مجتهدی
%A مسعود گودرزی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]