دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فلزی به روش آسیاکاری مکانیکی )

نویسندگان: جلیل وحدتی خاکی , رسول پوریامنش , عباس یوسفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش آسیاکاری مکانیکی، سطح صفحات Al توسط پودر نیکل پوشش داده ‌شد. هدف آلومینیومی به‌صورت قطعه مکعبی به ابعاد 1×1×1Cm به‌همراه پودر نیکل در آسیای گلوله‌ای ماهواره‌ای در زمان‌‌های مختلف آسیاکاری شد. در این روش ذرات پودری تشکیل لایه ای روی گلوله‌ها داده که با ضربات مکانیکی به سطح فلز مورد نظر فشرده می‌شوند. تصادم گلوله‌ها باعث می‌شود سطح قطعه سخت، فعال و ریزدانه شود. تصادم ها هم چنین باعث تبدیل ذرات پودری به ابعاد بسیار ریز می‌شوند. تشکیل ترکیبات بین فلزی NiAl،Al3Ni وNi3Al که همگی گرمازا هستند باعث افزایش موضعی دما در نقاط انجام واکنش و اتصال بهتر پوشش به هدف می‌شود. بررسی‌های ریزساختاری توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM و آزمایش XRD روی نمونه‌های تهیه شده انجام شد. ضخامت پوشش در زمان‌های مختلف اندازگیری شد. آنالیز EDS از سطح پوشش وجود Al و Ni را در لایه پوششی نشان داد. آزمایش‌های ریزسختی از زمینه نزدیک پوشش و پوشش روی سطح در زمان‌های مختلف انجام شد. قطعات پوشش داده شده در دمای 550°c به‌مدت 330min آنیل شدند. اندازه دانه و ریزسختی پوشش پس از آنیل بررسی شد.

کلمات کلیدی

, آسیاکاری مکانیکی, آسیای گلوله‌ای ماهواره‌ای, لایه پوششی, ریزسختی, پوشش‌دهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006689,
author = {وحدتی خاکی, جلیل and پوریامنش, رسول and عباس یوسفی},
title = {پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فلزی به روش آسیاکاری مکانیکی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آسیاکاری مکانیکی، آسیای گلوله‌ای ماهواره‌ای، لایه پوششی، ریزسختی، پوشش‌دهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پوشش دهی مکانوشیمیایی سطوح فلزی به روش آسیاکاری مکانیکی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A پوریامنش, رسول
%A عباس یوسفی
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]