دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( روش جدید تولید پانل ساندویچی فلزلت شامل لایه متخلخل میانی با استفاده از فرایند سنتز احتراقی )

نویسندگان: جلیل وحدتی خاکی , عاطفه نبوی , ابراهیم ظهور وحید کریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش جدیدی برای ساخت پانل ساندویچی فلزات با هسته فومی ارائه شده است. در این روش ابتدا پودر آلومینیوم و نمک با نسبت وزنی معین مخلوط شده و به شیوه های معمول در متالورژی پودر در قالب فشرده و فرم داده شد. روی سطوح بالا و زیرین قطعه خام فشرده شده، فیلم نازکی از مخلوط پودر اکسید مس و آلومینیوم با نسبت استوکیومتری پاشیده می شود. قطعه خام پوشش داده شده با مخلوط پودری بین صفحات آلومینیومی قرار گرفته و تحت فشار استاتیک و در اتمسفر کنترل شده حرارت داده می شود. در مخلوط پودری اکسید مس و آلومینیوم، در حین حرارت دیدن واکنش گرمازای (3CuO + 2Al = Al2O3 + 3Cu, ∆H<0 ) انجام گرفته و گرمای حاصل از آن باعث ذوب سطحی دیواره پانل و هسته فومی شده و امکان اتصال لایه متخلخل را به دیواره های پانل فراهم ساخته و باعث استحکام اتصال می گردد. به منظور بررسی میزان چسبندگی دیواره پانل به هسته فومی، استحکام برشی فصل مشترک اندازه گیری شده و با استحکام برشی فصل مشترک پانل های تولیدی از سایر روش ها مقایسه شد. نتایج حاصل نشان می دهد با استفاده از فرایند سنتز احتراقی در تولید پانل های ساندویچی فلزی، پانل های حاصل نسبت به پانل های تولید شده با سایر روش های موجود، اتصال مستحکمتری داشته و حداکثر استحکام در زمان های کوتاهتری حاصل می شود.

کلمات کلیدی

پانل ساندویچی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006690,
author = {وحدتی خاکی, جلیل and نبوی, عاطفه and ابراهیم ظهور وحید کریمی},
title = {روش جدید تولید پانل ساندویچی فلزلت شامل لایه متخلخل میانی با استفاده از فرایند سنتز احتراقی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {پانل ساندویچی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روش جدید تولید پانل ساندویچی فلزلت شامل لایه متخلخل میانی با استفاده از فرایند سنتز احتراقی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A نبوی, عاطفه
%A ابراهیم ظهور وحید کریمی
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]