دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( تولید در جای کامپوزیت نانوساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی )

نویسندگان: جلیل وحدتی خاکی , احسان محمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، کامپوزیت Cu-Al2O3 حاوی درصدهای متفاوتی Al2O3 به روش مکانوشیمیایی و از مخلوط اولیه CuO ، Al وCu با استفاده از آسیاکاری کم انرژی تولید شد. استفاده از مس فلزی در مخلوط اولیه، امکان کنترل دمای آدیاباتیک، کنترل اندازه ذرات Al2O3 و میزان نهایی آن را در کامپوزیت تولیدی فراهم کرده است. مطالعات ریز ساختاری با میکروسکوپ SEM و بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس نمونه های آسیاکاری شده نشان داد در مرحله اول آسیاکاری آگلومره شدن ذرات اتفاق می افتد وبا انحلال Al در شبکه مس محلول جامدی به شکل Cu(Al) تشکیل می شود. در مرحله بعدی واکنش بین Al حل شده و CuO به تشکیل ذرات Al2O3 منجر شده و شکست ذرات باعث ریز شدن آنها می شود. بررسی الگوهای پراش اشعه ایکس حاکی از آن است که در کامپوزیت حاصل ذرات Al2O3 بسیار ریز بوده و مس زمینه دارای ساختار نانومتری می باشد. به طوریکه پس از 72 ساعت آسیاکاری اندازه کریستالیت های مس به کمتر از 30 نانومتر کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت, Cu-Al2O3 , سنتز مکانوشیمیایی, نانوساختار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006691,
author = {وحدتی خاکی, جلیل and محمدپور, احسان},
title = {تولید در جای کامپوزیت نانوساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کامپوزیت، Cu-Al2O3 ، سنتز مکانوشیمیایی، نانوساختار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید در جای کامپوزیت نانوساختار Cu-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A محمدپور, احسان
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]