دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( احیای ایزوترم گندله های سنگ آهن در بستر ثابت زغال )

نویسندگان: علی راستگو , حسین امینی , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این طرح پژوهشی با توجه به فراوانی و ارزانی ذغال سنگ های کک نشو، احیای گندله های اکسیدی ساخته شده از سنگ آهن معادن ایرانی چادر ملو، گل گوهر و سنگان در بستر ذغال سنگ در دمای ثابت و در دامنه دمائی 900 تا 1100 درجه سانتی گراد مورد مطالعه قرار گرفته است. از زغال سنگ مناطق طبس، پابدانا، باب نیزو، کارمزد و شاهرود به عنوان احیا کننده استفاده شد. تاثیر برخی از پارامترها مانند دما، دانه بندی ذرات سنگ آهن و ذغال سنگ، اندازه گندله ها و افزودن کربنات باریوم بر فرایند احیا بررسی گردید. نتایج نشان داد که برای تمامی سنگ آهن های مورد استفاده در مراحل آغازین فرایند سرعت و میزان احیا با افزایش دما افزایش می یابد. میزان نهائی احیا با افزایش اندازه گندله های ساخته شده از سنگ آهن سنگان کاهش می یابد. بر اساس نتایج حاصله در مراحل آغازین احیا با افزایش اندازه ذرات سنگ آهن سنگان سرعت احیا کاهش یافته ولی در ادامه افزایش می یابد. در سنگ آهن سنگان با افزودن کربنات باریوم به ذغال سنگ طبس سرعت و میزان نهائی احیا در دمای ثابت 1100 درجه سانتی گراد به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت.

کلمات کلیدی

, سنگ آهن, گندله, احیا مستقیم, زغال سنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006692,
author = {علی راستگو and حسین امینی and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {احیای ایزوترم گندله های سنگ آهن در بستر ثابت زغال},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سنگ آهن، گندله، احیا مستقیم، زغال سنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیای ایزوترم گندله های سنگ آهن در بستر ثابت زغال
%A علی راستگو
%A حسین امینی
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]