دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR )

نویسندگان: جلیل وحدتی خاکی , اعظم رسولی , مائده روشنعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 با استفاده از روش آلیاژسازی مکانیکی مخلوط پودری شامل Ni, Al و NiO مورد مطالعه قرار گرفته است. گرمای آزاد شده در حین آسیاکاری در اثر احیای NiO توسط Al باعث انجام واکنش به صورت MSR می‌شود. به منظور بررسی تأثیر دمای آدیاباتیک واکنش احیای NiO توسط Al بر چگونگی انجام واکنش سه گروه نمونه با دمای آدیاباتیک مختلف انتخاب شد. ساختار پودر آسیا شده توسط آنالیز فازی (XRD) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد در صورتی که دمای آدیاباتیک واکنش به اندازه کافی بالا باشد، واکنش مکانوشیمی بین NiO و Al به صورت خود پیشرونده (MSR) و در دمای آدیاباتیک پایین‌تر واکنش تدریجی انجام می‌شود. همچنین با محاسبه اندازه دانه نیکل مشخص شد، در نمونه‌هایی که واکنش به صورت خود پیشرونده انجام می‌شود، اندازه دانه نیکل نسبت به نمونه‌هایی که واکنش تدریجی انجام می‌شود بسیار بزرگ‌تر است. با افزایش زمان آسیاکاری نیز اندازه دانه نیکل کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 , آلیاژسازی مکانیکی, واکنش خود پیشرونده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006693,
author = {وحدتی خاکی, جلیل and رسولی, اعظم and روشنعلی, مائده},
title = {تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 ، آلیاژسازی مکانیکی، واکنش خود پیشرونده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید کامپوزیت نانوساختار Ni-Al2O3 به روش MSR
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A رسولی, اعظم
%A روشنعلی, مائده
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]