دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( احیای مکانوشیمیایی همزمان اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن )

نویسندگان: ایمان فرح بخش , سید هادی طبائیان , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تشکیل آلیاژ برنج با استفاده از فرآیند آلیاژسازی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور مخلوط پودر اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب به همراه گرافیت خالص با ترکیب انتخابی CuO-28%ZnO-2%PbO در یک آسیاب گلوله‌ای سایشی برای مدت زمانهای 20، 50، 100، 150، 200، 250 و 300 ساعت تحت عملیات آلیاژسازی مکانیکی قرار گرفت. پارامترهای متغییر در این تحقیق شامل زمان، نسبت وزنی گلوله به پودر و دما بود. واکنشهای احیاء و تشکیل آلیاژ در طی فرآیند آلیاژسازی مکانیکی بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مطالعه گردید. نتایج نشان داد که آلیاژسازی مکانیکی تحت اتمسفر آرگون و نسبت وزنی گلوله به پودر 1/40، در مدت زمان 100 ساعت شدیدترین پیک را برای آلیاژ برنج تولید می‌نماید. همچنین با بررسی تاثیر دما بر احیاء این اکسیدها، مشخص می‌شود که پس از دمای C˚200 یک رشد سریع در شدت پیکهای محصول بوجود خواهد.

کلمات کلیدی

, عملیات آلیاژسازی مکانیکی, احیاء, اکسید مس, اکسید روی و اکسید سرب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006694,
author = {ایمان فرح بخش and سید هادی طبائیان and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {احیای مکانوشیمیایی همزمان اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {عملیات آلیاژسازی مکانیکی، احیاء، اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T احیای مکانوشیمیایی همزمان اکسید مس، اکسید روی و اکسید سرب و تاثیر دما و نسبت وزنی گلوله به پودر بر آن
%A ایمان فرح بخش
%A سید هادی طبائیان
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]