دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی )

نویسندگان: بهزاد ناطق , محمدحسین ناطق , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش تعیین تقریبی محدوده ی ترکیب تشکیل آمورف در سیستم نیکل- قلع با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی بود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش نیمه تجربی Miedema، این محدوده بین 30 تا 60 درصد وزنی قلع پیش بینی شد که در آن ترکیب با 40 درصد وزنی قلع, بهترین قابلیت آمورف شدن را دارا بود. در مرحله ی بعد, این ترکیب و چند ترکیب دیگر مورد آلیاژسازی مکانیکی قرارگرفتند و محصولات با XRD و SEM آنالیز شدند. بررسی نتایج, نشان داد که در تطابق با پیش بینی اولیه, ترکیب یاد شده بیشترین میزان تولید آمورف را داراست.

کلمات کلیدی

, سیستم نیکل-قلع, آلیاژسازی مکانیکی, آمورف, مدل Miedema, XRD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006696,
author = {ناطق, بهزاد and ناطق, محمدحسین and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سیستم نیکل-قلع، آلیاژسازی مکانیکی، آمورف، مدل Miedema، XRD},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیش بینی محدوده ترکیبی مناسب برای تولید آلیاژ آمورف در سیستم Ni-Sn به روش آلیاژسازی مکانیکی
%A ناطق, بهزاد
%A ناطق, محمدحسین
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]