دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی )

نویسندگان: هادی نیامنش , جلیل وحدتی خاکی , محمد شیخ شاب بافقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روش جدیدی برای پوشش دادن سطوح فلزی به روش مکانوشیمیایی ارائه شده است. زیرلایه مورد استفاده در این روش می تواند به عنوان محفظه، یا قسمتی از محفظه آسیا و یا به عنوان گلوله های آسیا باشد. در این پژوهش سطوح استوانه های آلومینیومی با کامپوزیت WC-Al2O3 به روش مکانوشیمیایی پوشش داده شد. دستگاه آسیای مورد استفاده از نوع آسیای آزمایشگاهی ماهواره ای بوده، و جنس گلوله ها و ظرف حاوی گلوله ها و پودر مورد نظر آلومینایی است. مخلوط پودری WO3 و کربن همراه زیرلایه آلومینیومی با گلوله های آلومینایی در محفظه آسیا با سرعت RPM350 آسیاکاری شد. در حین آسیاکاری واکنش شیمیایی بین مخلوط پودری و زیرلایه آلومینیومی WO3+C+Al انجام شده و با توجه به اینکه این واکنش به شدت گرمازا است، لایه کامپوزیتی WC+Al2O3 روی سطح زیرلایه آلومینیومی تشکیل می شود. از آنجایی که پوشش در حین آسیاکاری تشکیل می شود ممکن است که پوشش تشکیل شده به صورت نانوساختار باشد. پراش اشعه X (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی ترکیبات تشکیل دهنده، اندازه کریستالیت و ضخامت پوشش مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده، به نظر می رسد که به کمک این روش جدید و گرمازایی بالای واکنش در حین آسیاکاری فصل مشترک بین پوشش و زیرلایه استحکام بالایی داشته باشد. همچنین این روش قابلیت ایجاد پوشش هایی با ترکیب های متفاوت روی زیرلایه های مختلف را دارا است. از کاربردهای اصلی برای این تکنیک می توان به ایجاد پوشش روی سطوح داخلی لوله های فلزی اشاره کرد

کلمات کلیدی

, پوشش دهی؛ مکانوشیمیایی؛ Al2O3, WC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006697,
author = {هادی نیامنش and وحدتی خاکی, جلیل and محمد شیخ شاب بافقی},
title = {ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {پوشش دهی؛ مکانوشیمیایی؛ Al2O3-WC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ایجاد پوشش کاربید تنگستن روی سطوح آلومینیومی به روش مکانو شیمیایی
%A هادی نیامنش
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A محمد شیخ شاب بافقی
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]