دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( روشی نوین برای رسوب سختی سطحی آلیاژ های آلومینیوم )

نویسندگان: جلیل وحدتی خاکی , پویا ولی زاده , میثم شیخ امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق روشی نوین برای رسوب سختی آلیاژهای آلومینیوم ارائه شد.دراین روش پس از عملیات محلول سازی، سطح مورد نظرتحت عملیات آسیا کاری قرار می گیرد و در نهایت آلیاژ به صورت موضعی و سطحی رسوب سخت می گردد. در واقع انرژی اکتیواسیون فرایند تشکیل رسوبات به طور مکانیکی تامین شده و طی فرایند مکانو شیمیایی رسوبات در دمای محیط تشکیل می شوند. این فرایند بر روی آلیاژ آلومینیوم ریختگی 356A انجام گرفت و نتایج حاصل از سختی سنجی و آنالیزXRD بررسی گردیدواز مقایسه ی این اطلاعات با نتایج به دست آمده از رسوب سختی مرسوم صحت و عملی بودن این روش تایید گردید.

کلمات کلیدی

, رسوب سختی, آسیا کاری, انرژی اکتیواسیون فرایند, فرایند مکانوشیمیایی, سختی سنجی, آلیاژ آلومینیوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006698,
author = {وحدتی خاکی, جلیل and ولی زاده, پویا and شیخ امیری, میثم},
title = {روشی نوین برای رسوب سختی سطحی آلیاژ های آلومینیوم},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {رسوب سختی،آسیا کاری،انرژی اکتیواسیون فرایند، فرایند مکانوشیمیایی،سختی سنجی،آلیاژ آلومینیوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T روشی نوین برای رسوب سختی سطحی آلیاژ های آلومینیوم
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A ولی زاده, پویا
%A شیخ امیری, میثم
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد, متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]