علوم و صنایع کشاورزی, سال (2007-5)

عنوان : ( مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهی )

نویسندگان: امیر لکزیان , نجمه یزدان پناه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, بقایای گیاهی, سرعت تجزیه, گندم, یونجه و گوجه فرنگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006726,
author = {لکزیان, امیر and یزدان پناه, نجمه},
title = {مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2007},
month = {May},
issn = {1029-4791},
keywords = {بقایای گیاهی، سرعت تجزیه، گندم، یونجه و گوجه فرنگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه سرعت تجزیه بقایای گیاهی گندم، یونجه و گوجه فرنگی در شرایط آزماشگاهی
%A لکزیان, امیر
%A یزدان پناه, نجمه
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2007

[Download]