علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (2), سال (2008-10) , صفحات (175-185)

عنوان : ( فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت )

نویسندگان: نسرین قربان زاده , غلامحسین حق نیا , امیر لکزیان , امیر فتوت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

راهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفت

کلمات کلیدی

, پودر خون, آزاد سازی نیتروژن آهن ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006737,
author = {قربان زاده, نسرین and حق نیا, غلامحسین and لکزیان, امیر and فتوت, امیر},
title = {فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {October},
issn = {1029-4791},
pages = {175--185},
numpages = {10},
keywords = {پودر خون، آزاد سازی نیتروژن آهن ذرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فراهمی نیتروژن و آهن از خاک غنی شده با پودر خون و تاثیر آن بر رشد گیاه ذرت
%A قربان زاده, نسرین
%A حق نیا, غلامحسین
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]