دومین همایش مشترک علمی مهندسی متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی درسرعت های سرد کردن بالا )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی دهها سال گذشته گرافیت زایی در چدنها از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است. عواملی همچون دمای بارریزی، جوانه زایی، ترکیب شیمیایی و‌ سرعت سرد کردن که تحت تاثیر ضخامت قطعه و جنس قالب است، مورد تجزیه و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته اند. در تحقیق حاضر تکیه بر تولید چدن های خاکستری و به عبارتی تولید چدن های غیر تبریدی در سرعت های سرد کردن بالاتر از حدود بحرانی است. در همین ارتباط با تغییر در عوامل دمای بارریزی، جوانه زا، میزان درصد کربن و استفاده از روشی نوین در قالبگیری و انجماد سعی شده است در سرعتهای سرد کردن بالا به چنین ساختارهایی دست یافت. طبیعی است با تولید چنین چدن هایی امکان تولید قطعاتی با کیفیت مناسب در زمانی کوتاه تر فراهم خواهد شد و از نظر اقتصادی ارزش افزوده محسوسی را ایجاد خواهد کرد. اهمیت این فرآیند از این جهت است که تشکیل گرافیت در چدن ها می تواند موجب تسهیل عملیات ماشینکاری و افزایش قابلیت کارپذیری چدن ها گردد. به همین دلیل در پ‍ژوهش حاضر با توجه به شرایط متفاوت انجماد به بررسی این عوامل پرداخته شده است.

کلمات کلیدی

, گرافیت زایی , انجما د, سرعت سرد کردن , ریزساختار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006757,
author = {کیانی رشید, علیرضا},
title = {افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی درسرعت های سرد کردن بالا},
booktitle = {دومین همایش مشترک علمی مهندسی متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {تهران (کرج), ايران},
keywords = {گرافیت زایی ، انجما د، سرعت سرد کردن ، ریزساختار.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T افزایش میزان گرافیت زایی چدن های غیرآلیاژی درسرعت های سرد کردن بالا
%A کیانی رشید, علیرضا
%J دومین همایش مشترک علمی مهندسی متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]