بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق , 2006-11-13

عنوان : ( تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی )

نویسندگان: محمد رضا زمانی میقان , احمد صمدی , حسین حسینیان , علیرضا کیانی رشید , سید فخرالدین هزاوه ای ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی 25 مگاواتی فریم 5 از نظر ترکیب شیمیایی از جنس سوپر آلیاژ پایه کبالت FSX414 است و به صورت یک مجموعه یکپارچه و به روش ریخته گری دقیق ساخته می شود. هدف از این پژوهش تدوین دانش فنی ریخته گری شامل سرعت ذوب ریزی، دمای ذوب ریزی، دمای پیشگرم قالب سرامیکی و کلیه اطلاعات لازم جهت دستیابی به شرایط عملی ساخت نازل می باشد. جهت برآورده شدن این پارامترها ابتدا مطالعات گسترده ای در خصوص ریخته گری سوپر آلیاژها پایه کبالت انجام شد. سپس یک سری نمونه به صورت پله ای شکل تحت شرایط مختلف ریخته گری شد و آزمون های لازم بر روی نمونه های پله ای صورت گرفت و از اطلاعات حاصل جهت شبیه سازی ریخته نازل توسط نرم افزار SUT CAST استفاده شد. پس از مشخص شدن پارامتر های موثر، نسبت به انجام آزمایش های عملی اقدام گردید و پس از انجام اصلاحات نهایی، سگمنت نازل ریخته گری شد. پس از عملیات ریخته گری،آزمون های کنترل کیفی شامل رادیوگرافی با اشعه ایکس، مایعات نافذ، آنالیز شیمیایی و کنترل ابعادی بر روی قطعه انجام شد که نتایج حاصل حاکی از تطابق قطعات ساخته شده با معیارهای کنترل کیفی قطعات فابریک دارد.

کلمات کلیدی

, سوپر آلیاژ, ریخته گری دقیق, نازل, توربین گازی, FSX414
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006763,
author = {محمد رضا زمانی میقان and احمد صمدی and حسین حسینیان and کیانی رشید, علیرضا and سید فخرالدین هزاوه ای},
title = {تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی},
booktitle = {بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2006},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سوپر آلیاژ، ریخته گری دقیق، نازل، توربین گازی، FSX414},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی
%A محمد رضا زمانی میقان
%A احمد صمدی
%A حسین حسینیان
%A کیانی رشید, علیرضا
%A سید فخرالدین هزاوه ای
%J بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
%D 2006

[Download]