نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20

عنوان : ( فرمولی برای میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی )

نویسندگان: سمانه عاملی , حسن دوستی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی بدست امده است.

کلمات کلیدی

, میانگین مربع خطا, براوردگرهای غیرخطی موجکی, موجک ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006766,
author = {عاملی, سمانه and دوستی, حسن},
title = {فرمولی برای میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی},
booktitle = {نهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {میانگین مربع خطا، براوردگرهای غیرخطی موجکی، موجک ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرمولی برای میانگین مربع خطا براوردگرهای غیرخطی موجکی
%A عاملی, سمانه
%A دوستی, حسن
%J نهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2008

[Download]