نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20

عنوان : ( تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن )

نویسندگان: هنگامه حبیبی راد , آرزو حبیبی راد , ابوالقاسم بزرگ نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بعضی از مطالعات مربوط به داده های بقا این امکان وجود دارد که بعضی از واحدهای تحت آزمایش به طور موقتی از مطالعه خارج شده باشند(برای مثال خروج موقتی یک فرد از شهر برای یک مدت نامشخص و برگشت مجدد او به شهر)، در این صورت با سانسور جدیدی به نام سانسور میانی مواجه می شویم که اولین بار توسط جامالاماداکا و مانگالام (2003) معرفی شده است. فرض کنید n واحد مشابه با زمان های بقای تحت یک آزمایش بقا قرار گرفته باشند و برای i امین واحد یک بازه سانسور تصادفی وجود داشته باشد، به طوری که زمان برای i امین واحد در صورتی ثبت می شود که و در غیر این صورت سانسور می شود. یعنی اگر طول عمر یک واحد تحت آزمایش، در یک بازه تصادفی قرار گیرد، سانسور میانی رخ می دهد. به دنبال ارائه این نوع سانسور سیکانث و همکاران (2008) تحلیل داده های سانسور شده میانی را با فرض نمایی بودن توزیع طول عمر مورد بررسی قرار داده اند. در این مقاله پس از معرفی کامل طرح سانسور میانی و کارهای انجام شده توسط سیکانث و همکاران تحلیل داده های سانسور میانی را برای توزیع های دیگر آماری مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی

, برآورد درستنمایی ماکزیمم, توزیع طول عمر, توزیع نمایی, سانسور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006784,
author = {هنگامه حبیبی راد and حبیبی راد, آرزو and بزرگ نیا, ابوالقاسم},
title = {تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن},
booktitle = {نهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {برآورد درستنمایی ماکزیمم، توزیع طول عمر، توزیع نمایی، سانسور میانی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل داده های سانسور شده میانی و کاربردهای آن
%A هنگامه حبیبی راد
%A حبیبی راد, آرزو
%A بزرگ نیا, ابوالقاسم
%J نهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2008

[Download]