نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20

عنوان : ( طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی )

نویسندگان: الهام بیات مختاری , آرزو حبیبی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بسیاری از تحقیقات از جمله آزمون های طول عمر، با نمونه هایی مواجه هستیم که اطلاعات کامل بعضی از واحدهای نمونه به دلایلی ثبت نشده اند. این محدودیت بوجود آمده در نمونه را سانسور تعریف می کنیم. از جمله سانسورهای معروف، سانسور قراردادی نوع یک و دو می باشند که ایراد وارد بر این دو نوع سانسور، احتکال خراب نشدن هیچ یک از واحدها تا رسیدن به زمان ثابت T در سانسور نوع یک و نا مشخص بودن مدت زمان آزمایش در سانسور نوع دو می باشد. برای رفع معایب این دو سانسور، سانسور دیگری به نام سانسور هیبرید پیشسنهاد شده است که مخلوطی از این دو نوع سانسور است (اپستین، 1954). یکی از اشکالات وارد بر سانسور هیبرید و سانسورهای قراردادی نوع یک و دو عدم اجازه خروج واحدها تا قبل از پایان آزمایش است. لذا برای رفع این عیب سانسور فزاینده نوع دو معرفی شده است (بالاکریشنان، 2000). اما این طرح نیز خالی از عیب نیست و اشکال وارد شده بر آن مشابه ایراد وارده بر طرح سانسور نوع دو می باشد و آن نامحدودیت زمانی است. بنابر این طرح سانسور دیگری به نام سانسور هیبرید فزاینده نوع دو مطرح می شود که این طرح مخلوطی از طرح های سانسور هیبرید و سانسور فزاینده نوع دو است (کندو، 2007). در این مقاله علاوه بر ارائه خلاصه ای از کارها انجام شده در مورد سانسور هیبرید فزاینده نوع دو توسط کندو ما نیز برآورد درستنمایی ماکسیمم و بازه اطمینان مجانبی را برای پارامتر مجهول در چند توزیع دیگر آماری مورد بررسی قرار می دهیم.

کلمات کلیدی

, طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو, برآوردگر درستنمایی ماکسیمم, توزیع مجانبی, استنباط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006785,
author = {بیات مختاری, الهام and حبیبی راد, آرزو},
title = {طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی},
booktitle = {نهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو، برآوردگر درستنمایی ماکسیمم، توزیع مجانبی، استنباط بیزی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع دو در توزیع نمایی
%A بیات مختاری, الهام
%A حبیبی راد, آرزو
%J نهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2008

[Download]