هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران , 2004-10-12

عنوان : ( کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si )

نویسندگان: علیرضا کیانی رشید , Prof. David Edmonds ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

MTDATA و Thermo-Cal بسته های نرم افزاری قدرتمندی برای محاسبه های تعادلی و دیاگرام فازی هستند. این نرم افزارها جهت استحاله فازی یا شبیه سازی فرآیند ها قابل کاربرد می باشند که بستگی به نوع پایگاه داده هایی دارد که در اتصال با آنها می باشد. نمودارهای فازی سیستم آهن-کربن-آلومینیم-سیلیسیم (Fe-C-Al-Si) با بکار بردن نرم افزارهای MTDATA وThermo-Cal و بکارگیری پایگاه داده های SGTE محاسبه گردیدند تا فازهای موجود در درجه حرارتهای متفاوت و محدوده ترکیب شیمیایی مورد نظر در شرایط تعادلی تعیین شوند. مشاهده می گردد که افزایش آلومینیم باعث تغییرات تعادلی آهن – کربن در این ترکیبات آلیاژی می شود. ناحیه آستنیت با افزایش آلومینیم کاهش یافته و برای چدنهای حاوی حدودAl 88/4% یا بیشتر هیچ نشانی از یک ناحیه آستنیتی نمی باشد. نتایج دیگر از عملیات حرارتی و دیلاتومتری در تلفیق با مشاهدات میکروسکوپی نوری و الکترونی بیانگر توافق خوب نمودارهای فازی محاسبه شده برای مقادیر کم و مقدار بالای Al 16/6% می باشد. بهرحال برای Al 88/4% با مشاهدات اختلاف وجود داشته و تجربیات با آلیاژی حاوی این مقدار Al نشان می دهد که واکنش آستنیت در این آلیاژ اتفاق می افتد، درحالیکه شاهدی بر حضور ناحیه γ در نمودار فازی مربوطه نمی باشد.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی , آلومینیم, نمودارهای فازی, آستنیت (γ), ترمودینامیک, دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006817,
author = {کیانی رشید, علیرضا and Prof. David Edmonds},
title = {کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si},
booktitle = {هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران},
year = {2004},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {شبیه سازی ; آلومینیم، نمودارهای فازی، آستنیت (γ)، ترمودینامیک، دما},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نرم افزارهای شبیه ساز MTDATA و Thermo-Calc در محاسبه نمودارهای فازی سیستم Fe-C-Al-Si
%A کیانی رشید, علیرضا
%A Prof. David Edmonds
%J هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران
%D 2004

[Download]