ششمین کنفرانس آمار ایران , 2002-08-23

عنوان : ( رکوردها و حجم نمونه )

نویسندگان: مهدی دوست پرست , جعفر احمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رکورد-حجم نمونه-برآورد

کلمات کلیدی

, در این مقاله, رکوردها و حجم نمونه بررسی می شود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006826,
author = {دوست پرست, مهدی and احمدی, جعفر},
title = {رکوردها و حجم نمونه},
booktitle = {ششمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2002},
location = {تهران - دانشگاه تربیت مدرس, ايران},
keywords = {در این مقاله، رکوردها و حجم نمونه بررسی می شود.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رکوردها و حجم نمونه
%A دوست پرست, مهدی
%A احمدی, جعفر
%J ششمین کنفرانس آمار ایران
%D 2002

[Download]