دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران , 2008-11-18

عنوان : ( بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42 )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فولاد آلیاژی AISI M42 از جمله فولادهای ابزار تندبر ( High Speed steels ) که این فولادها برای شکل دهی و ماشینکاری مواد و ابزارهایی نظیر ، ابزارهای برشی سنبه و ماتریسهای برش، خم کاری، فرم دادن، کشش به کار می روند . در این پژوهش تأثیر فرآیندهای مختلف عملیات حرارتی برای دستیابی به سختی پذیری و ساختار مناسب بر روی 50 نمونه از جنس DIN 1.3247 تحقیق گردیده است. برای انجام این آزمایش از چهار کوره حمام نمک دمای بالا و پایین به ترتیب برای آستنیته کردن و کوئنچ کردن استفاده شد. آزمایش ها برای به دست آوردن شرایط بهینه دما و زمان آستنیته کردن و تمپرکردن انجام گردید و سپس با توجه به شرایط به دست آمده از این نتایج سیکل مناسب انتخاب گردید . آزمایش های سختی سنجی، متالوگرافی و بررسی با میکروسکوپ نوری انجام گردید . سیکل عملیات حرارتی بهینه شامل پیشگرم کردن نمونه در سه مرحله که شامل مرحله اول 0C 450 که در داخل کوره المنتی و مرحله دوم 0C 850 و مرحله سوم0C 1050 در داخل کوره حمام نمک به مدت 2 دقیقه انجام می گردید. سپس نمونه در دمای0C1170 جهت آستنیته کردن به مدت 2 دقیقه در داخل کوره حمام نمک نگهداری گردید . در مرحله بعد نمونه در حمام نمک 515 به مدت 2 دقیقه کوئنچ گردید . در انتها برای رسیدن به خواص نهایی نمونه 2 بار در دمای 540 به مدت 1 ساعت تمپر گردید . نتایج نشان می دهد که عملیات حرارتی انجام شده از تشکیل کاربید های لایه ای و رشد دانه ها در نمونه جلوگیری می گردد .

کلمات کلیدی

, عملیات حرارتی, فولاد ابزار تندبر , حمام نمک, آستنیته کردن , تمپر کردن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006845,
author = {باباخانی, ابوالفضل},
title = {بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42},
booktitle = {دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {عملیات حرارتی، فولاد ابزار تندبر ، حمام نمک، آستنیته کردن ، تمپر کردن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهینه سازی فرآیند عملیات حرارتی فولاد ابزار تندبر( HSS ) AISI M42
%A باباخانی, ابوالفضل
%J دومین همایش ملی مهندسی مواد، متالورژی و ریخته گری ایران
%D 2008

[Download]