نهمین کنفرانس آمار ایران , 2008-08-20

عنوان : ( توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی )

نویسندگان: نادر اسدیان فیلی , محمد امینی , ابوالقاسم بزرگ نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین مقاله با استفاده از تابع مفصل ساختار وابستگی یک خانواده از توزیعهای توام را بررسی می نماییم

کلمات کلیدی

, تابع مفصل, وابستگی منفی, خانواده توزیعهای FGM
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1006846,
author = {اسدیان فیلی, نادر and امینی, محمد and بزرگ نیا, ابوالقاسم},
title = {توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی},
booktitle = {نهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2008},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {تابع مفصل-وابستگی منفی-خانواده توزیعهای FGM},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توابع مفصل چند جمله ای و وابستگیهای منفی
%A اسدیان فیلی, نادر
%A امینی, محمد
%A بزرگ نیا, ابوالقاسم
%J نهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2008

[Download]