پژوهش های جغرافیایی, شماره (63), سال (2008-5) , صفحات (193-202)

عنوان : ( گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر

کلمات کلیدی

, گسل درونه, سکونتگاه, کاشمر, زلزله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1006853,
author = {عنابستانی, علی اکبر},
title = {گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر},
journal = {پژوهش های جغرافیایی},
year = {2008},
number = {63},
month = {May},
issn = {1026-6836},
pages = {193--202},
numpages = {9},
keywords = {گسل درونه- سکونتگاه- کاشمر- زلزله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گسل درونه استقرار سکونتگاههای انسانی در منطقه کاشمر
%A عنابستانی, علی اکبر
%J پژوهش های جغرافیایی
%@ 1026-6836
%D 2008

[Download]